Mgr. Lenka Davídková Překladatel a tlumočník

Zkalkulovat cenu služeb

Proč si vybrat mě

3 důvody proč si vybrat mě

  1. Dlouholetá praxe

  2. profesionalita

  3. vstřícnost

3 výhody, které nabízím

  1. kvalitní technické překlady

  2. rychlé zpracování

  3. odborná terminologie

A navíc…

Překlady a tlumočením se zabývám již více než patnáct let.

Můj hlavní přínos pro vás

Tlumočení a překlady pro různé státní a soukromé společnosti, působící v oblasti průmyslu a stavebnictví. Spolupráce s architektonickými a projekčními kancelářemi při zpracování podkladů k výběrovým řízením, projektové dokumentace pro výstavbu mostů a tunelů a rovněž tlumočení při implementaci systému pro správu firem SAP, překlady norem, předpisů a vyhlášek, tlumočení při smluvních a technických jednáních pro firmy, působící v oboru odpadového hospodářství, přepravy a distribuce plynu. Spolupráce s Filmovým archivem a advokátními kancelářemi.

Co umím opravdu nejlépe

Tlumočení a překlady v oboru stavebnictví a to jak ve všech oborech pozemního stavitelství, tak v oboru výstavby tunelů a mostů. Překlady a tlumočení v oborech sváření, požární ochrana, statika.
Reference – výběr nejzajímavějších projektů, na kterých jsem se podílela jako tlumočník a překladatel:

• září 2013, Praha – Ministerstvo dopravy – Mezinárodní jednání mezi Rakouskem a ČR „Informace o stavu přípravy silničních spojení s Rakouskem“.
• duben 2013, Drážďany  – Ředitelská konference mezi českým Ministerstvem dopravy a spolkovým Ministerstvem dopravy, výstavby a rozvoje měst k problematice přeshraničních silničních spojení
• květen 2012, Praha – Přednáška pí. Prof. Kuhlmann (Universita Stuttgart) pro Inženýrskou akademii ČR ohledně historie využívání lamelových pásnic na železničních a silničních mostech v Německu
• Dlouhodobá spolupráce se společností PORR v oblasti překladů (Firemní časopis, webové stránky, KIS – program pro ekonomické vyhodnocování staveb, předpisy BOZP atd.)
• 2012 Výrobní hala Fehrer (Obermeyer Albis Stavoplan)
• 2012 Překlady ohledně nabídky na modernizaci dálnice D1 (Hochtief)
• 2012 Překlady v souvislosti s nabídkou na Spalovnu odpadů EVO Komořany (Metrostav 08)
• 2012 Překlady pro nabídku na plynovod Gazela (Metrostav 08)
• 2012 Překlady pro zpracování nabídky na rekonstrukci železničního koridoru Norimberk-Praha – tunely Ejpovice (Hochtief)
• 2012 Tlumočení a překlady pro stavbu: Silniční okruh kolem Prahy, úsek 514, Most přes Lochkovské údolí, tunel Radotín (Tlumočení pro Sdružení Strabag – Hochtief – Bögl-Krýsl a projekční společnosti Leonhard Andrä & Partner, SHP, Sudop)
• Obalovny, hořáky a sila na uhelný prach – technické popisy zařízení a návod k obsluze a údržbě (Benninghoven Mülheim)
• Trianon – Zprovoznění zařízení TZB (Hochtief Development)
• Mostní závěry – Technický popis (Maurer & Söhne)
• Office Park Kavčí hory – Tlumočení + překlady  – Posudek soudního znalce ohledně konstrukcí z pohledového betonu (Obermeyer Albis Stavoplan)
• Tlumočení při implementaci systému SAP v plynárenském koncernu RWE, technická jednání v oblasti antikorozní ochrany a kontroly rozvodných sítí, měřidel a zařízení pro měření objemu a kontrolu kvality plynu (RWE)
• Palladium posudek soudního znalce v oboru požární ochrana, ochrana proti hluku (ConCert GmbH)
• Rekonstrukce Švýcarské ambasády v Praze (KIWI I&C)
• Hapimag – Zprovoznění objektu na Václavském nám. (KIWI I&C)
• Výstavba zastoupení Mercedes Benz v Praze na Chodově – Tlumočení a překlady ve fázi projektové přípravy, tlumočení na kontrolních dnech, na jednáních s orgány státní správy (Architekturbüro Peter Kopp Architekten, Homola AYH, Gauff)
• Překlady ratingových analýz pro severočeská města (CRA Rating Agency)
• Tlumočení při jednáních dozorčí rady (Interaction, DEWE, …)
• Tlumočení a překlady při výstavbě objektu SMÍCHOV GATE (AHK)
• Tlumočení a překlady při přestavbě objektu na Václavském náměstí(Hapimag)
• Překlady typových podkladů pro výstavbu prodejen (PLUS DISCOUNT)
• Školení pro nové tiskařské stroje (Vltava Labe Press)
• Prezentace firmy Sihl Landquart – Švýcarsko – výrobce speciálního papíru ve Státní tiskárně cenin, v Poštovní tiskárně cenin a ve společnosti Victoria security Printing.

Moje tradice, historie a zkušenosti

1992 Tlumočnická a překladatelská činnost při rekonstrukci Vratislavského
paláce v Jilské ulici v Praze pro banku Credit Lyonnais (AHI GmbH)
1994 ESP, s.r.o – tlumočnická a překladatelská činnost pro distributora
náhradních dílů pro nákladní automobily
1995 AST Bohemia, s.r.o / Ed.AST&Co – tlumočnická a překladatelská činnost
pro stavební společnost, zabývající se rekonstrukcemi hotelů(např.
Hotel Panorama,Forum, Pavlov v Karlových Varech), obchodních a
kancelářských budov (TETA)a bank (ABM Amro Bank)…
2000 Kaufland Překlady popisů prací pro výstavbu nových prodejen
2001 UBM Bohemia, s r.o (Darex, Anděl, překlady pro ekonomické oddělení,
výkazy, audity..
2002 Hapimag – tlumočení, překlady pro švýcarskou společnost, provádějící
rekonstrukci objektu na Václavském nám.
2003 Sihl Landquart tlumočení při prezentacích firmy na výrobu spec.
papíru na výrobu bankovek a cenin ve Státní tiskárně cenin a dalších
společnostech
2003 Peter Kopp Architekten – tlumočení, překlady při výstavbě Centrály
Mercedes Benz na Chodově
2005 Porr&Swi­etelsky – překlady podkladů pro různé stavební akce
(Jungmannova Plaza, Atom Centrum…)
2005 RWE GAS, RWE Energy, Transgas (Tlumočení při implementaci systému SAP
a na technických jednáních)
2006 KIWI I&C překlady podkladů pro rekonstrukci Švýcarské ambasády
2006 Sdružení 514 pro výstavbu Silničního okruhu kolem Prahy
(společnosti:Stra­bag, Hochief, Bögl-Krýsl)- tlumočení
při jednáních o projektu most přes Lochkovské údolí s projektanty
SUDOP a.s., Leonhard, Andrä & Partner při změně projektového řešení
statika, zatěžovací stavy, vlastnosti materiálů … překlady
technických podkladů
2007 Sdružení 514 tunel Slivenec – Radotín: tlumočení při prezentacích,
auditech, jednáních
2008 Obermeyer Albis Stavoplan – tlumočení a překlady na stavební akc
Office Park Kavčí hory
2008 Hochtief Development – tlumočení, překlady při výstavbě
administrativního centra Trianon
2009 NAVATYP GROUP, a.s. Tlumočení při jednáních ohledně nabídky na
prodloužení trasy metra
2009 – 2012 Sdružení 514 pro výstavbu Silničního okruhu kolem Prahy
(společnosti: Strabag, Hochief, Bögl-Krýsl)- tlumočení
při jednáních s dodavateli a při řešení technických problémů při
výstavbě mostu přes Lochkovské údolí
2012 Překlady ohledně nabídky na plynovod Gazela (Metrostav 08)
2012 Nabídky na modernizaci železničního koridoru Norimberk – Praha,
tunely Ejpovice
2012 Překlady v souvislosti s nabídkou na Spalovnu odpadů EVO Komořany
(Metrostav 08)
2012 Překlady ohledně nabídky na modernizaci dálnice D1 (Hochtief)
2012 Výrobní hala Fehrer (Obermeyer Albis Stavoplan)
2012 Přednáška pí. Prof. Kuhlmann (Universita Stuttgart) pro Inženýrskou
akademii ČR ohledně historie využívání lamelových pásnic na
železničních a silničních mostech v Německu
2013 Ředitelská konference mezi českým Ministerstvem dopravy a spolkovým
Ministerstvem dopravy, výstavby a rozvoje měst k problematice
přeshraničních silničních spojení
2013 Ministerstvo dopravy – Mezinárodní jednání mezi Rakouskem a
ČR „Informace o stavu přípravy silničních spojení s Rakouskem“
2014 Překlad programu internetové a telefonní aplikace My taxi Passenger
2014 Tlumočení pro ŘSD v Mindelheimu. Bezpečnost práce při opravách a údržbě dálnic.
2014 Paliativní péče, překlad podkladů k paliativní péči a ošetřování osob, postižených
demencí v důsledku Alzenheimerovy choroby 400 stran
2014 Tlumočení na jednání česko-německé Smíšené komise pro mezinárodní silniční a osobní
dopravu (Bonn)
2014 Překlady magazínu firmy RIMOWA
2014 Gas4Net – tlumočení na mezinárodním auditu systémů na měření objemu a kvality plynu na
hraniční předávací stanici v Brandově
2014 MAKRO/METRO tlumočení na auditu automatizovaného systému řízení budov

Mgr. Lenka Davídková, Praha - Mgr. Lenka Davídková

Mgr. Lenka Davídková

Bronzová 2021/23, Praha 13

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: