Mgr. Kristina Farris - anglický jazyk Překladatel a tlumočník

Zkalkulovat cenu služeb

Nabídka tlumočnických služeb

Jazyky, které tlumočím

Angličtina •  Čeština

Nejčastěji tlumočené situace

Jednání na úřadech • Konference • Obchodní jednání • Obchodní prezentace • Porady • Prezentace firem • Školení, semináře, přednášky • Soudní řízení

 • Jednání na úřadech •  Konference •  Obchodní jednání •  Obchodní prezentace •  Porady •  Prezentace firem •  Školení, semináře, přednášky •  Soudní řízení •  Svatby •  Tiskové konference •  Výstavy a veletrhy •  Zahraniční návštěvy

Obory a odbornosti, které tlumočím

Kulturologie • Lidské zdroje a personalistika • Diplomacie • Film • Politologie • Management a řízení • Politika • Psychologie

Tlumočnické služby

Soudní tlumočení – účtován půl den a den
Konsekutivní tlumočení – účtován půl den a den
Simultánní tlumočení – účtován půl den a den

Při delší době tlumočení, např výjezdu do zahraničí je možné domluvit individuální sazbu předem.

Tlumočím pro Policii ČR, soukromé subjekty, firmy, subjekty v rámci Evropského parlamentu. Reference mohu dodat na vyžádání.

Mateřský jazyk je čeština a za největší úspěch považuji simultánní tlumočení pro politickou stranu EPP v Evropském parlamentu v Bruselu.

Konsekutivní (následné) tlumočení

Konsekutivní tlumočení je nejčastějším způsobem tlumočení, dopředu je ze strany klienta nutné připravit podklady pro přípravu na tlumočení a ideálně seznam „žargonu“ v dané oblasti. Je dobré pro klienta s tlumočníkem před jednáním komunikovat, aby se tlumočník mohl řádně připravit na plánovanou spolupráci.

Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

Na tento typ tlumočení je nutná příprava a úzká spolupráce klienta s tlumočníkem. V některých případech je dodán text klientem předem, někdy není a příprava hraje naprosto zásadní roli.

Příprava je základ a klient by měl být připraven na opakovaná jednání ještě před tlumočením a být schopen dodat co nejvíce možných materiálů k tématu.

Soudní tlumočení

Tímto způsobem tlumočím nejčastěji, je zde největší důraz na přesnost. Klient musí mít informaci, zda je nutné soudní tlumočení, jelikož běžné tlumočení nebude opatřeno úředním razítkem a celý úkon by mohl být neplatný díky chybějící certifikaci tlumočníka.

Doprovodné (informativní) tlumočení

Stejné jako konsekutivní tlumočení viz výše.

Dabing

Nenabízím tyto služby, ale v případě nabídky ji zvážím.

Související služby

 • Tlumočení s výjezdem  –

  Kamkoli a velmi ráda cestuji za prací. Záleží na dohodě s klientem.

 • Expresní zajištění tlumočníka  –

  Vypracování do 10 NS v rámci 24 hodin, příplatek 50%.

 • Tlumočení po telefonu  –

  Záleží na dohodě sklientem.

 • Konferenční servis a služby  –

  Zařízení nepůjčuji.

Ceník tlumočení
položka komentář             cena
Simultánní tlumočení Cena za úkon - půl den  4500,-
Simultánní tlumočení Celý den  9000,-
Konsekutivní tlumočení Cena za úkon - půl den  3500,-
Konsekutivní tlumočení Celý den  7000,-
Soudní tlumočení Cena za úkon - půl den  4000,-
Soudní tlumočení Celý den  8000,-

Poznámka

Při dlouhodobější spolupráci je možné domluvit tarif na individuální bázi.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: