Mgr. Kristina Farris - anglický jazyk Překladatel a tlumočník

Zkalkulovat cenu služeb

Přehledný ceník služeb

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
Normostrana - 1800 znaků  450 Kč

Poznámka

V případě většího rozsahu zakázky, je možné se operativně domluvit na slevě. V případě dlouhodobé spolupráce je sleva poskytována na individuální bázi.

Ceník tlumočnických služeb
položka komentář             cena
Simultánní tlumočení Cena za úkon - půl den  4500,-
Simultánní tlumočení Celý den  9000,-
Konsekutivní tlumočení Cena za úkon - půl den  3500,-
Konsekutivní tlumočení Celý den  7000,-
Soudní tlumočení Cena za úkon - půl den  4000,-
Soudní tlumočení Celý den  8000,-

Poznámka

Při dlouhodobější spolupráci je možné domluvit tarif na individuální bázi.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: