Ing. Adrian Palme - překlady a tlumočení v německém jazyce Překladatel a tlumočník

Zkalkulovat cenu služeb

Tlumočnické služby

Jazyky, které tlumočím

Čeština •  Němčina •  Slovenština

Nejčastěji tlumočené situace

  • Jednání na úřadech •  Konference •  Obchodní jednání •  Obchodní prezentace •  Porady •  Prezentace firem •  Školení, semináře, přednášky •  Výstavy a veletrhy •  Zahraniční návštěvy

Obory a odbornosti, které tlumočím

Automobilový průmysl • Stavebnictví • Hardware a počítače • Obchod • Strojírenství • Software • Právo • Klimatizační technika

Tlumočnické služby

Na kvalitě tlumočení do značné míry závisí úspěch akce – ať již se jedná o obchodní jednání či o nákladně zorganizovaný workshop či konferenci.
Jako tlumočník pro své zákazníky ze sebe vydávám maximum. Studie ukázaly, že míra stresu kabinového tlumočníka se blíží stresu pilota dopravního letounu. A proto mne jako každého jiného po úšpěšné akci potěší projev uznání, jako třeba od zákazníka R.B., který mi po náročném několikahodinovém jednání s majitelem firmy odmítající dostát svým závazkům řekl: Pane Palme, vy jste nám právě zachránil 15 miliónů. Ten Z. nechtěl zaplatit. Ale jenom díky tomu, že jste tak plynně tlumočil, jsem se mohl soustředit jenom na to, co jsem mu chtěl říci. Dokonce mi chvílemi připadalo, že sám mluvím německy, jak to šlo rychle. Vy jste na něj dokonce zvyšoval hlas, když já jsem křičel. A to, že jste v přestávkách na kávu rovnou přeložil protokol a uznání dluhu, které jste panu Z. hned poslal z počítače faxem, takže ho musel před námi bez vytáček podepsat, to ho dorazilo…

Konsekutivní (následné) tlumočení

Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

Doprovodné (informativní) tlumočení

Související služby

  • Tlumočení s výjezdem
  • Expresní zajištění tlumočníka
Ing. Adrian Palme - překlady a tlumočení v německém jazyce, Turnov - Ing. Adrian Palme

Ing. Adrian Palme

Mašov 236, Turnov

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: