Objednat služby

PhDr. Jeřábková Naďa Překladatel

PhDr. Jeřábková Naďa, Titulek

Příjem a průběh překladatelských zakázek

1) Po obdržení objednávky překladu je stanovena jeho přibližná cena a potvrzen nebo dojednánn termín požadovaného vyhotovení;
2)Pokud zákazník akceptuje navrženou cenu a termín dodání, zašle závaznou objednávku, ve které jsou uvedeny veškeré údaje nutné pro pozdější fakturaci;
3) Vystavená faktura je zasílána zároveň s vypracovaným překladem. Splatnost faktury je 14 dnů od data odeslání vypracovaného překladu.
4) Na základě dohody je možné i osobní doručení a převzetí překladu

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

 • Obchodní podmínky dle Všeobecných obchodních podmínek pro překlady, vydané podle § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.
 • Viz: http://english-point.cz/obchod­ni_podminky_pre­klady.pdf
 • Překlad bude vyhotoven na základě závazné písemné objednávky zákazníka.Závaznou objednávkou překladu stvrzuje zákazník rovněž souhlas s obchodními podmínkami uvedenými výše.
 • Veškeré informace obsažené v dialogu či jednání mezi objednavatelem a zhotovitelem a rovněž obsažené v překládaných dokumentech jsou považovány za přísně důvěrné.
 • Po obdržení objednávky je stanovena cena překladu; pokud je tento k dispozici v elektronické formě, lze stanovit přibližný rozsah a cenu překladu.
 • U formátů, které neumožňují výpočet počtu normostran (pdf, tif, jpg, atd.) nebo textů, které jsou v tištěné podobě, je odhad rozsahu a počtu normostran jen informativní.
 • Výpočet je prováděn dle počtu normostran, přičemž 1 ns = 1800 znaků včetně mezer, konečná cena je poté přesně přepočítána dle vyhotoveného překladu, neboť počet znaků přeloženého textu se obvykle liší od počtu znaků dokumentu v jazyce, ze kterého je překládáno.

Minimální počet účtovaných normostran je 1 ns.

1 – Základní cena za 1 ns = 200 Kč při překladu z rodného jazyka do cizího jazyka a z cizího jazyka do rodného jazyka, tzn. Č →A, R nebo A, R → Č
2 – Při překladu z cizího jazyka do cizího jazyka 1 ns = 250,– Kč, tzn. A→ R nebo R → A,
3 – Při mezipřekladu do češtiny, tzn. R→Č→A nebo A→Č→R platí ceny v bodu 1.
4 – Maximální počet normostran za 1 den za výše uvedené základní ceny jsou 3 (tři)
5 – Expresní příplatky se mohou pohybovat od 50 do 100 **%  – dle dohody
6 – Rovněž **ceny **za rozsáhlejší projekty mohou být **smluvní

7 – Termíny vyhotovení a dodání překladu jsou také předmětem dohody.

 • Objednávka nabývá platnosti po odsouhlasení ceny a termínu vyhotovení překladu zákazníkem a po potvrzení objednávky za výše dohodnutých podmínek.
 • Fakturace je současně s doručením zakázky, zákazník je povinen poskytnout veškerá data potřebná k vystavení faktury (tedy minimálně přesný název a sídlo firmy DIČ+IČO).
 • Splatnost faktury je standardně 14 dnů.

Ceny jsou vždy bez DPH, nejsem plátcem DPH.

 • Platba je možná buď v hotovosti, nebo bankovním převodem.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

 • rozsah dokumentu předkládaného k překladu
 • téma a účel překladu
 • reálný termín
 • odbornost překladu
 • uvítám slovníček běžně využívaných výrazů ve firmě
 • formu vypracování překladu
 • veškeré další informace, které mohou přispět ke kvalitě překladu
 • způsob další komunikace
PhDr. Jeřábková Naďa, Náklo - PhDr. Jeřábková Naďa

PhDr. Jeřábková Naďa

Náklo 171, Náklo
Hodnocení překladatelů a firem

Doporučte naši firmu PhDr. Jeřábková Naďa

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
 1. sponzorovaný odkaz
 2. sponzorovaný odkaz
 3. sponzorovaný odkaz
 4. sponzorovaný odkaz
 5. sponzorovaný odkaz
 6. sponzorovaný odkaz
 7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo