Mgr. Michael Janský Překladatel

Zkalkulovat cenu služeb

Reference

Moje nejprestižnější zakázka

Mé zakázky jsou převážně komerční překlady, které zpravidla nijak zásadně nevybočují z řady. Čeho si vážím jsou některé ohlasy klientů na mou práci, např.:

- Získal jsem stálého klienta tak, že jsem opravil / předělal nepříliš dobrý překlad, který klient původně pořídil jinde.

- Jedna z překladatelských agentur, s nimiž spolupracuji, mi příležitostně zasílá texty do konkurzů a pro vlastní potřebu (tzn. texty, které agenturu prezentují navenek), což naznačuje jistou důvěru v mé schopnosti.

- Několik klientů ocenilo drobné práce nad rámec základních služeb (komentáře, oprava zdroje, oprava formátování apod.), které zpravidla provádím, pokud to text dle mého názoru potřebuje.

Moje reference

Přehled

  • Přes 200 dokončených zakázek od založení živnosti
  • Cca. 3000 přeložených normostran
  • Klienti v mnoha oborech

Moji klienti

Přehled není vyčerpávající a zahrnuje mimo přímo zpracovávaných zakázek i zakázky zprostředkované překladatelskými agenturami. Je-li uváděný klient nadnárodní společnost, jde zpravidla o její českou pobočku.

Automobilový průmysl
BMW .
EFTEC CZ .
Lakovna Hajdík
Renault
Scania
Volkswagen

Služby a finance
Advokátní kancelář Müller
MetLife ČR
PriceWaterhou­seCoopers ČR
Sotheby's Inter­national Realty ČR

Velko- a maloobchod
METRO ČR (Makro) .
Style Avenue Fashion Jewelry

Výrobní a stavební průmysl
Cement Hranice
Zapa beton
ZAT Plzeň .

Výzkumné instituce
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická, Praha
_____________­________

Překladatelské agentury
Artlingua
Lexos
Polyglot
Textemo

Moji zákazníci
Firma Podrobnosti
Druh textu Rozsah zkušenosti cca.
Obchodní smlouvy 35 zakázek, 700 normostran
Interní firemní dokumenty 45 zakázek, 700 normostran
Technické texty 25 zakázek, 500 normostran

Poznámka

Tabulka zmiňuje pouze výběr těch oborů textů, které jsou v mých zakázkách nejčastější.
Uvedené rozsahy a počty zakázek jsou orientační odhady k létu 2018.


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: