Jazykové studio La-Do

Jazykové studio La-Do Jazykové studio

Zkalkulovat cenu služeb

Přehledný ceník služeb

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
Obyčejný překlad 1 NS*  od 300,- Kč
Odborný překlad 1 NS  od 350,- Kč
Korektura textu rodilým mluvčím 1 NS  od 150,- Kč

Poznámka

* 1 NS - 1 normostrana, tj. 1800 znaků včetně mezer
Příplatky: soudní ověření, expresní termín, obtížná terminologie: 50 až 100 %

Texty k překladu přijímáme i odevzdáváme faxem, e-mailem, poštou nebo osobně. Webové stránky přeložíme ve Vámi nabídnutém formátu.

Jazykové studio La-Do, Plzeň - Mgr. Mariya Kagusheva

Centrála Mgr. Mariya Kagusheva

Palackého ul. 1, Plzeň 3

Výhodná akce!

Slevy při objednání velkých objemů (od 50 normostrán)


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: