Jazykové centrum Correct, s.r.o.

Jazykové centrum Correct, s.r.o. Jazykové centrum

Zkalkulovat cenu služeb

Jazykové korektury

Jazykové korektury

Angličtina •  Bulharština •  Čeština •  Francouzština •  Chorvatština •  Italština •  Latina •  Maďarština •  Němčina •  Norština •  Polština •  Portugalština •  Rumunština •  Ruština •  Slovenština •  Srbština •  Španělština •  Švédština •  Ukrajinština

Korektorské služby

Realizujeme kvalitní jazykové korektury textů v češtině i dalších cizích jazycích. Vaše texty, propagační materiály, firemní dokumenty, manuály a další písemnosti prohlédneme v několika rovinách.

Nabízíme gramatickou a pravopisnou korekturu, stylistickou korekturu a kompletní předtiskovou korekturu.

Máme příznivé ceny jazykových korektur.

Rádi Vám zdarma vyhotovíme kalkulaci korektury na míru.

  • Jazyková korektura rodilým mluvčím
  • Slohová korektura jazykovým korektorem
  • Předtiskové korektury
Ceník korektur
položka komentář             cena
korektury českého jazyka  od 60 Kč/NS*
korektury slovenského jazyka (rod. mluvčím)  od 100 Kč/NS*
korektury cizojazyčných textů (rod. mluvčím)  od 140 Kč/NS*
korektury k překladu  individuální
expresní termín korektury – do 24 hodin  + 50 %
expresní termín korektury – do 48 hodin  + 30 %

Poznámka

Sazby jsou uvedeny pro korektury ve formátu .doc, .docx, .xls, .rtf, .odt, .ppt; u korektur dalších formátů (pdf, html atd.) je účtován příplatek 10 Kč/NS. Bližší informace ke korekturám.

*1 NS = normostrana = 1800 úhozů (znaků s mezerami) korigovaného textu. U textů ve formátu Excel a PowerPoint se normostrana počítá jako 250 slov.

Sazby jsou uvedeny bez DPH (21 %).

Jazykové centrum Correct, s.r.o., Brno - Jazykové centrum Correct, s.r.o. Důvěryhodná a garantovaná překladatelská firma

Jazykové centrum Correct, s.r.o.

Kozí 2, Brno-střed

Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz
Reklama: