Objednat služby

Ing. Bc. Jelena Štěrbová MBA Soudní překladatelka a tlumočnice

Ing. Bc. Jelena Štěrbová MBA, Nabídka tlumočnických služeb

Jazyky, které tlumočím

Čeština •  Ruština •  Slovenština

Nejčastěji tlumočené situace

 • Jednání na úřadech •  Obchodní jednání •  Obchodní prezentace •  Porady •  Prezentace firem •  Soudní řízení •  Výstavy a veletrhy •  Zahraniční návštěvy

Obory a odbornosti, které tlumočím

Nahrávky ukázek tlumočení

Tlumočnické služby

Obousměrné profesionální překlady a tlumočení v jazyce ruština včetně soudních překladů.

Simultánní (současné, konferenční, kabinové) tlumočení

Hodně oblíbené a mnou často využívané je ovšem také klasické simultánní tlumočení, které je skvělé zejména z toho pohledu, že dochází k překládání takříkajíc souběžnému. Informace se tak k posluchačům nedostávají až tolik zpožděně, jako je tomu u konsekutivního překládání. Jen velmi složitě je možné si představit obchodování dvou různých společností, které nejsou schopny navzájem efektivní komunikace. V současné době se věci mají tak, že velké množství společností ještě nedisponuje zaměstnanci, kteří by byli schopni mluvit hned několika jazyky proto nabízím tuto službu.Simultánně tlumočím bez technických prostředků, a to šeptem do ucha klienta. Tomuto tlumočnickému postupu, který často používám se říká šušotáž.

Soudní tlumočení

Jedním z nejnáročnějších oborů je tlumočení přímo u soudu. Při plnění úkonů překládám z cizího jazyka tak, aby můj překlad byl naprosto korektní, protože může významnou měrou ovlivňovat samotné rozhodnutí soudu.
Pro tlumočení úředních úkonů, jako je např. soudní stání,arbitráž, policejní výslech, valná hromada, svatba apod. zákon vyžaduje, aby tlumočení prováděli pouze soudní tlumočníci. ****Splňují speciální podmínky**** – např. složila jsem přísahu a byla jmenována soudním tlumočníkem příslušným soudem již v roce 2007. Příslušné certifikáty vzdělání v oborech předložím na požádání.

Doprovodné (informativní) tlumočení

Samozřejmostí je také tlumočení ve státech s vízovou povinností.
Ať už míříte kamkoliv do zemí rusky mluvících, mohu Vám byt spolehlivou oporou v jednání, protože mám rozsáhlé obchodní zkušeností a odborné vzdělání, které může byt vhodné pro váš záměr.Rozumím mentalitě a slangu východních národů.

Cestovné

Pokud si přejete absolvovat cestu do cílové destinace v mém doprovodu jako tlumočníka, budu velmi ráda. Využít můžete vlastní dopravní prostředek, mnou nabízený dopravní prostředek a snížit tak výdaje vynaložené na mou samostatnou cestu. Jsem držitelkou ŘP skupin A,A1,B,E.

A navíc…

Dalším oborem, který se vztahuje k cizím jazykům, je překladatelská činnost přímo v živém prostředí. Zde se jedná o překládání v ústní formě, kdy jedna strana nemluví stejným jazykem, jako strana druhá a proto je mezi nimi potřeba prostředníka, který mluví oběma jazyky. Taková činnost se nazývá tlumočení a je velice náročná na znalost daných jazyků. Vetšinou neváhám abych se v překladu nedostala do skluzu a nestíhala by dávat pozor na další informace přicházející ze strany mluvícího
Obchodní podmínky
Služby tlumočníka se objednávají na min. ½ dne (4 hod), nad 4 hod se účtuje 1 pracovní den (8 hod), nad 8 pracovních hodin se účtuje každá další započatá hodina.

Objednavatel je povinen, není – li dohodnuto jinak, poskytnout tlumočníkovi včas před zahájením tlumočení podklady pro přípravu.

Pokud objednavatel nezajistí dopravu tlumočníka do místa konání tlumočení, je povinen uhradit zhotoviteli cestovní náklady tlumočníka, stravné a ubytování v plné výši dle platných předpisů o cestovních náhradách. Nárok na cestovné nevzniká při konání ve Zlínském kraji, pro akce na území Hl. města Prahy jsou speciální podmínky.

U simultánního tlumočení je nutné do jedné kabiny objednávat 2 tlumočníky.

Veškeré informace vyslechnuté při tlumočení v neveřejném jednání jsou považovány za důvěrné.

Související služby

 • Expresní zajištění tlumočníka  –

  Pod pojmem "expresní" někdo může rozumět okamžité - tj. tlumočník ihned po telefonické domluvě s klientem se odebere na místo tlumočení. To, že tam musí např. cestovat i několik hodin, již pojem "okamžitě" jaksi otupí; takže to bude nejspíš ihned jak je možné. Klient při objednání tlumočníka by to měl mít na zřeteli. Poněvadž já cestuji vlaky a autobusy, rychlost či celkový čas přibližování k cíli někdy není právě podle představy klienta.
  Nejlepší je, když klient ví předem, kdy bude potřebovat tlumočníka - v takovém případě se s ním může v klidu domluvit, a tlumočník ve svém spěchu pak nezapomene doma nic.
  Písemná objednávka expresního tlumočení je zaslána pak dodatečně.
  Pokud tlumočník "všeho nechá a tam spěchá", za svou rychlost si připočítá příplatek - dle domluvy (ne více jak 50%).

 • Tlumočení po telefonu  –

  Službu poskytují po Skype,jméno je Sterbovka. , tel.+420 608 200 481 a pracovní doba dle dohody se zákazníkem, vetšinou se dopředu ústně dohodneme, požadují pásemnou objednávku.Tlumočení po telefonu - v rámci ČR 190-300 Kč + DPH/10 min.
  Tlumočení po telefonu - státy EU 450-600 Kč + DPH/10 min.
  Tlumočení po telefonu - exot.zemí 800-1500 Kč + DPH/10 min. podle tarifu operátora v dané zemi.

 • Tlumočení s výjezdem  –

  Místo a čas výjezdu musí být sjednána předem a přesně - telefonicky či písemně. Klient může navrhnout osobní odvoz - v tom případě tlumočníkovi nenáleží náhrada cestovného.Dle dohody se zákazníkem. Je možné tlumočení s výjezdem do rusky mluvících zemí. Tlumočila jsem v Rusku, Kazachstánu, v Bělorusku a SAE. Předpokládaný pobyt s cestou do 1 týdně.

Ceník tlumočení
položka komentář cena
TLUMOČENÍ půl dne odborného technického tlumočení RJ/ČJ/RJ  4000,- Kč
TLUMOČENÍ 1 den odborného technického tlumočení RJ/ČJ/RJ  8000,- Kč
TLUMOČENÍ 1 den odborného tlumočení v oboru právo RJ/ČJ/RJ  6000,- Kč
TLUMOČENÍ s výjezdem do zahraničí SK/RJ/ČJ- RJČJ/RJ  dohodou
PŘEKLADY expresní překlady soukromé dokumentace  500,-Kč
PŘEKLADY překlady běžných textu  200,-Kč

Poznámka

Cena od 2.500 Kč + DPH/4 hod. 1 den tlumočení znamená 8-hodinovou pracovní dobu tlumočníka. Nad rámec 8 hod/den bude za každou započatou hodinu práce připočítán příplatek +25%.
Stornopoplatky:
-----------------------
- storno více než 48 hod. před zahájením akce (Stor48+): 20% z předpokládané ceny
- storno méně než 48 hod. před zahájením akce (Stor48-): 40% z předpokládané ceny

Ing. Bc. Jelena Štěrbová MBA, Kunovice - Ing. Bc. Jelena Štěrbová MBA

Sídlo Ing. Bc. Jelena Štěrbová MBA

Na Rynku 352, Kunovice

Důležité oznámení

Nově nabízím tlumočení v oboru KRYPTOMĚNY(NÁ­KUPOVÁNÍ A BEZPEČNOST KRYPTOMĚN) Překlady projektů a dokumentace pro vyvojare, tlumočnická konzultace při zavádění software, kryptomarketink.

Hodnocení překladatelů a firem

Doporučte naši firmu Ing. Bc. Jelena Štěrbová MBA

Sdílejte a napište nám na náš Facebook


Hlavní menu:

Doporučené překladatelské firmy:
Cvrkal - překlady Chicory I. T. C. - Jan Žižka Jazyková škola Lingua www.EKOPreklady.cz doporučená firma na překlady doporučená firma na překlady
Reklama:
 1. sponzorovaný odkaz
 2. sponzorovaný odkaz
 3. sponzorovaný odkaz
 4. sponzorovaný odkaz
 5. sponzorovaný odkaz
 6. sponzorovaný odkaz
 7. sponzorovaný odkaz

Specialisté na odborné překlady

boční logoboční logo